הסדרי תנועה

בשנים האחרונות ניתן לראות כי מדינת ישראל משקיעה לא מעט משאבים ותקציבים שנועדו לצורך עבודות התקנה
והקמה של מערכות תחבורתיות המחייבות התייחסות לנושא של הסדרי תנועה- כל הפרטים בכתבה הבאה.

מה החשיבות של הסדרי תנועה?

בשנים האחרונות ניתן לראות כי מדינת ישראל משקיעה לא מעט משאבים ותקציבים בהקמה וסלילה של דרכים במטרה לשפר
את המערכות התחבורתיות ברחבי הארץ ומכאן יש חשיבות עליונה להשקיע בכל הקשור לנושא.
יש חשיבות רבה לדאוג לשלומם של נהגים והולכי רגל באמצעות הצבת סימנים שונים שיאפשרו להם להגיע ליעד בשלום

היום ניתן לראות יותר ויותר עבודה בדרכים המתנהלת תוך כדי תנועה והתוצאה היא תנאי דרך שאינם רגילים.
על מנת לשמור על הבטיחות ברמה הגבוהה ביותר יש חשיבות עליונה לשמור על רמת שירות גבוהה.

למה חשוב להציב הסדרי תנועה?

חשוב ביותר להציב תמרורים ואמצעי בטיחות נוספים על מנת להבטיח כי העבודות יתבצעו בצורה האיכותית ביותר.
במסגרת ההקפדה על בטיחות חשוב ביותר לעשות שימוש בפנס מהבהב באתר עבודה בצבע כתום-
מדובר על פנס הנועד להזהיר את המשתמשים בדרך לפני ההגעה לאתר עבודה.
הפנס יתאים לדרישות המפורטות במפרט טכני.

אילו תמרורים מיוחדים יש באתרי עבודה?

באתרי עבודה ניתן לראות לא מעט תמרורים מיוחדים בשל סביבת העבודה וכעת נמנה את התמרורים המיוחדים:

תמרורים 151 ,150 ,159 ,157 – יש לעשות שימוש בתמרורים הנ"ל במקרים בהם החתך לרוחב של נתיב הנסיעה בדרך הולך וצר בשל עבודות.
כך לדוגמא, תמרור 151 מזהיר מעבודות המבוצעות בדרך שעובדים א שיש כלי עבודה חשופים לרכב נע בדרכים.

 תמרור 152: תמרור זה נועד לסמן איסור עקיפה. יש לאסור עקיפה במספר מקרים: דרך צרה דו סטרית שאין בה טווח ראייה לביצוע עקיפה.
בדרך בה מתבצעות עבודות ואי אפשר לעקוף בלי לסכן את העובדים בדרך.
יצויין כי את התמרורים השונים יהיה אפשר להציב לאחר תיאום של רשות התימרור המקומית עם משטרת ישראל.
התיאום יכלול קביעת הסדרי תנועה בשלבי ביצוע ובהתאם לכך יוצבו באתר העבודה תמרורים שונים.
בהסדרי התנועה השונים יצויינו תרשימים ואמצעי בטיחות,
לרבות תנאים שונים להבטחת בטיחות התנועה עליהם יוחלט תוך שיתוף עם משטרת ישראל.

 נציגי רשות התמרור אשר הם מהנדסים יפקחו על תנאי ההיתר לביצוע ההסדרים
בכל זמן נתון ובהתאם לשיקולים המקצועיים שלהם. |מנהל הפרויקט יוודא כי התמרורים ואמצעי האיתות תקינים
ומוצבים בהתאם לתוכנית והתרשימים השונים בהתאם לתנאי ההיתר במהלך תקופת העבודה.
נציגי הרשות ידאגו להכשרה של אנשי מקצוע מומחים בתחום לבטיחות באתרי עבודה. 

מה בנוגע למהירות במסגרת הסדרי תנועה?

ישנן הנחיות מפורטות בכל הקשור לתכנון תיאום של עבודות
ושל הסדרי תנועה על מנת להיערך להצבת תמרורים בצורה בטוחה ויעילה.
בכך הקשור למהירות באתרי עבודה שונים, הרי יש להקפיד על מהירות מותרת.
במקרה של עבודה בדרכים בין עירוניות המהירות המותרת הינה 72 קמ"ש.

עוד נציין כי הפחתה של המהירות תבוצע במדרגות של עד 12 קמ"ש.
לפי תקנות התחבורה, חשוב ביותר לחזור על ההגבלה לאחר כל צומת.
נוסף על כך, במקרה של הגבלה בראות אופקית או אנכית, חשוב להתאים את המהירות המרבית בהתאם להנחיות.

 על חשיבות הסיור המקדים

על מנת לבחון את הסדרי התנועה באתרים השונים,
חשוב ביותר לערוך סיור מקדים באחריות של מנהל הפרויקט לצרכי לימוד והכרה
של אתר העבודה תוך בחינת התאמת התרשימים ותכנון הסדרי תנועה.
בסיור ישתתפו גם מומחים בתחום התנועה, חשמל ועוד.

חשוב ביותר לבצע סיור מקדים על מנת לבחון את המצב ולראות כיצד ניתן לשפר.
הסיור המקדים נועד על מנת לקבל היתר על ביצוע העבודה לאחר תיאום התוכנית
עם הרשויות השונות שיש להן מתקנים או מערכות תת קרקעיות.

 רגע לפני סיום

יש חשיבות עליונה להקפיד על ביצוע הסדרי התנועה בצורה הטובה והבטוחה ביותר.
בין אם מדובר על הצבת תמרורים או פנסים, חשוב ביותר להקפיד על ביצוע עבודה איכותית.
נוכחות של אנשי מקצוע באתר העבודה תאפשר את הצבת התמרורים והסימנים

השונים בצורה הטובה ביותר על מנת לשמור על בטיחות ביצוע הסדרי התנועה.
אנשי מקצוע מיומנים בתחום יבצעו את העבודה על הצד הטוב ביותר.

תכנון מדויק של הסדרי התנועה הינו הכרחי בעבור כל כביש ודרך אשר נמצאת לפנינו.
לעיתים, עולה הצורך בשינוי הסדרי התנועה הקיימים.
צורך זה עולה בשעה שמתרחשים אירועים מיוחדים, או עבודות בכביש אשר דורשות הכוונה לדרך מתאימה אחרת.

חברת "לביא בתנועה" תוכל לסייע לכם בהסדרת הסדרי התנועה החדשים אשר נועדו לשמור על הבטיחות בדרכים
גם בשעה שעל כלי הרכב יהיה לנסוע בדרכים שונות מהרגיל.

שינויים בהסדרי התנועה מבצעים במקצועיות

כיום, תכנון, ביצוע ואחזקה של הסדרי התנועה בכלל והצבת התמרורים בפרט עומדת בידיהן של הרשויות המקומיות.
כך שכל שינוי בהסדרים הללו ייקבע גם על ידיהן, זאת בעקבות תחילתן של עבודות בכבישים, אירועים מיוחדים, מרוצים ואף עבודות תשתית שונות.
חשוב לציין כי על מנת לשמור על הסדרי תנועה אשר מאפשרים תנועה ונסיעה בטוחה בכבישים,
הצבת התמרורים וסימון הכבישים בהתאמה חייב להתבצע על ידי חברה מנוסה ומקצועית.

מכשולים לאורך הדרך עלולים לסכן את אלו הנוסעים בכביש במידה ואין הם מודעים למכשול.
תכנון הסדרי תנועה בצורה נכונה יאפשר להציב את הסימנים הנחוצים כך שכלל הנהגים
באזור יוכלו לתכנן את מסלול נסיעתם בצורה הבטוחה ביותר.

מכוונים את התנועה בדרך המיטבית והבטוחה ביותר

כל שינוי בהסדרי התנועה ילווה בהצבתם של תמרורים ושלטים זמניים, צבע זמני, מעקות בטיחות ועוד.
את כל האביזרים הללו ניתן יהיה לקבל מחברת "לביא בתנועה".
חברתנו עוסקת מזה שנים ארוכות בסימון ותמרור כבישים וחניונים ותוכל לבצע את השינויים הנחוצים בדרך,
מתוך מטרה לשמור על הבטיחות בדרכים ושמירה על בטיחותם של כלל הנהגים והולכי הרגל אשר מגיעים לאזור.

חברתנו עושה שימוש במכשור החדיש ביותר, צבעים מיוחדים ותמרורים בולטים וברורים
אשר יוכלו להסדיר את כללי ההתנהגות הראויים בדרכים השונות,
כך שתתאפשר תנועת כלי רכב בצורה הבטוחה והמהירה ביותר תחת התנאים השוררים בכביש ברגע הנתון.
עוד שירותים של חברת לביא בתנועה:
צביעת חניון
סימון חניית לנכים

למה חשוב להציב הסדר תנועה זמני?

במסגרת בניית בניין יש לעיתים צורך לבצע סגירה זמנית של שטחים שונים כמו מדרכה או למשל נתיב תנועה. על בעל הפרויקט להגיש לרשות המקומות תוכנית הכוללת הסדרי תנועה זמניים הנחשבים תנאי הכרחי לתחילת העבודה. מכאן, חשוב ביותר להציב הסדר תנועה זמני על מנת לאפשר שהעבודות יתבצעו בצורה הטובה והאיכותית ביותר. במסגרת הקפדה על בטיחות חשוב ביותר לעשות שימוש בפנס מהבהב בצבע כתום- הפנס נועד להזהיר את האנשים רגע לפני שהם מגיעים לאתר העבודה. 

מה כוללת תוכנית להסדרי תנועה?

על מנת שהכל יעבור בשלום, חשוב ביותר לארגן תוכנית מפורטת להסדרי תנועה. כאן נכנס לתפקיד יועץ תנועה שתפקידו הוא לסייע לעמידה בקריטריונים שונים. מה כוללת התוכנית?

מיקום גדרות בטחון מסביב לאתר בנייה: על מנת לשמור על בטיחות, חשוב ביותר למקם גדרות מסביב לאתר הבניה.

מיקום שערי כניסה ויציאה: על מנת לאפשר לעוברים במקום לקבל תחושת בטחון חשוב להקפיד על מיקום שערי הכניסה והיציאה. 

מבניים זמניים כמו שירותים או מחסנים: על מנת לשמור על התנועה כסדרה יש להציב מבנים זמניים במטרה  לאפשר לעובדים במקום לנהל את העבודה על הצד הטוב ביותר

מקום אחסון של חומרי בנייה: נוסף על כך, חשוב ביותר לדאוג למקום אחסון של חומרי הבנייה במסגרת הפתרון הזמני. 

יתרה מכך, את החומרים השונים יש להציב בתיאום עם המשטרה על מנת למנוע אי הבנות ולשמור על הסדר. במסגרת הסדרי התנועה יוצבו תרשימים ואמצעי בטיחות שונים על מנת להבטיח את בטיחות התנועה. המהנדסים יפקחו על תנאי ההיתר לביצוע הסדרי התנועה הזמניים תוך הקפדה על השיקולים המקצועיים שלהם. מאידך, חוסר התייעצות עם המשטרה עשוי להוביל לאי סדר ולכן חשוב ביותר לתאם עם המשטרה.   

למה חשוב לבצע סיור מקדים לפני הצבת הסדר תנועה זמני?

רגע לפני הצבת הסדר תנועה זמני, חשוב ביותר לבצע סיור מקדים במקום על מנת לבחון את התנאים השונים ולהכיר את המקום במטרה להתאים את התרשימים ותכנון הסדרי התנועה על מנת שהכל יתבצע כמו שצריך והנהגים לא יופתעו מהצבת הסדרי התנועה השונים וימצאו את עצמם במצב של אי נוחות וחוסר ידיעה במהלך הנהיגה. מכאן, יש חשיבות עליונה מצידם של אנשי מקצוע בתחום אשר להם ניסיון רב  להגיע למקום ולבדוק את השטח במטרה לראות מה אפשר לעשות והיכן ניתן להציב את הסדר התנועה הזמני. 

הצבת הסדר תנועה זמני נעשה תוך הקפדה על מקצועיות

על מנת לשמור על הסדר ולהבטיח כי הצבת הסדר תנועה זמני לא יפגע באיכות החיים של רבים, חשוב ביותר להבטיח כי העבודה תתבצע על ידי חברה מקצועית בתחום אשר לה ידע רב וניסיון בתחום. במידה והעבודה לא תתבצע על ידי חברה מקצועית ומנוסה, הרי ייתכן ויהיו מכשולים שונים בדרך שיהיה קשה לעקוף אותם ולכן חשוב ביותר לבחור חברה מקצועית. 

מכשולים לאורך הדרך עשויים לגרום בעיות רבות לנהגים כמו למשל מעורבות בתאונת דרכים כתוצאה מהצבה לא נכונה של הסדרי תנועה  ולכן חשוב ביותר לדאוג לחברה מקצועית. חברה מקצועית תקפיד לעבוד תוך תיאום וסנכרון על מנת לאפשר לנהגים לנהוג בצורה בטיחותית במקום. כאן פרמטרים כמו ניסיון או מקצועיות חשובים ביותר ונחשבים מכריעים במיוחד בבחירת חברה בתחום.

 בסיכומו של דבר

כאשר יש שינויים במבנה המחייבים לבצע הסדרי תנועה זמניים, חשוב ביותר להקפיד על ביצוע עבודה ברמה הגבוהה ביותר למען שמירה על בטיחות לאורך כל השינוי. 

יש חשיבות עליונה להקפיד על ביצוע  הסדר תנועה זמני תוך הקפדה על בטיחות. כאשר מדובר על הצבת פנסים או הצבת תמרורים שונים, חשוב ביותר לבצע את העבודה כמתוכנן על מנת לאפשר לנהגים להתנהל באזור תוך שמירה על הבטיחות.הקפדה על תכנון מדויק של הסדרי תנועה דורשת בחירת חברה מקצועית שתחום ההתמחות שלה זה הסדרת הסדרי תנועה אשר מטרתם לשמור על הבטיחות. 

שילוט לאתר בנייה
הסדרי תנועה
הסדרי תנועה
תכנון הסדרי תנועה
להצעת מחיר משתלמת

ולתיאום ייעוץ התקשר ל – 050-21-66656 / 050-21-66649
או השאר פרטים:

דילוג לתוכן